1- فیزیک خاک:جزوه دکتر شرفا دانشگاه تهران--کتاب فیزیک خاک تکمیلی دکتر برزگر

-2-شیمی خاک:جزوه شیمی خاک دکتر توفیقی دانشگاه تهران -خزوه شیمی  خاک دکتر اوستان تبریز- جزوه شیمی خاک دکتر کلباسی دانشگاه صنعتی اصفهان-

3-بیولوژی خاک:جزوه بیولوژی خاک دکتر علی اصغرزاده دانشگاه تبریز-جزوه بیولوژی خاک دکتر صالح راستین دانشگاه تهران-جزوه بیولوژی خاک بشارتی دانشگاه تهران

4- فرسایش خاک:جزوه دکتر گرجی دانشگاه تهران -جزوه دکتر جلالیان دانشگاه صنعتی اصفهان

5-- رده بندی خاک:جزوه دکتر خادمی دانشگاه صنعتی اصفهان-جزوه دکتر محمودی  دانشگاه تهران-

6- کتاب خاصلخبزی مناطق خشک دکتر ملکوتی-جزوه حاصلخیزی میرخسینی دانشگاه تهران-جزوه خاصلخیزی دکتر مفتون دانشگاه شیراز

منابع معرفی شده آقای  صابری رتبه 1 ارشد 87و سید محمد مهدوی رتبه سوم ارشد87

1-جانورشناسی:جزوه خرازی تهران-جزوه دانشگاه ولیعصر رفسنجان

2-حشره شناسی:جزوه عبادی اصفهان-كتاب باقری زنوزی-كتاب شجاعی

3-آفات زراعی:كتاب خانجانی-جزوه دانشگاه چمران اهواز

4-آفات میوه:كتاب اسماعیلی تهران

5- آفات سبزی و سیفی:كتاب خانجانی-جزوه دانشگاه باهنر كرمان

6-آفات انباری:مهم نیست جزوه هر دانشگاهی

7- سم شناسی:كتاب طالبی تهران-جزوه مصدقی چمران اهواز-جزوه حجازی تبریز

6- اصول مبارزه با آفات و بیماری ها:جزوه رسولیان تهران-جزوه سراج چمران اهواز

منابع معرفی شده اقای محمد تبادكانی رتبه اول كارشناسی ارشد1387

1-گیاه شناسی: جزوه دكتر وزوایی دانشگاه تهران -جزوه دكتر صانعی شریعت پناهی

2-قارچ شناسی:مبانی قارچ شناسی الكسوپلوسی-جزوه دانشگاه صنعتی اصفهان-جزوه دانشگاه ارومیه

3-بیماری شناسی:بیماری های گیاهان زراعی دكتر اخوت-جزوه بیماری های زراعی دانشگاه شیراز-جزوه بیماری های درختان میوه دانشگاه شیراز--جزوه ویروس شناسی دانشگاه شیراز-جزوه باكتری شناسی دانشگاه شیراز-جزوه باكتری شناسی دانشگاه شیراز

4-اصول مبارزه با بیماری ها:كتاب بیماری های دكتر روستایی-كتاب دكتر آهومنش-جزوه احمد زاده دانشگاه تهران

5-سم شناسی:جزوه تهران دكتر شریفی-كتاب دكتر رخشانی-جزوه دانشگاه صنعتی اصفهان

منابع معرفی شده توسط اقای امین طهماسبی رتبه سوم كارشناسی ارشد 1387 به همراه مشورت چندی دیگر از رتبه های برتر

1-ریاضیات:1-دیفرانسیل( دكتر مسعود نیكوكار)-جلد 1و2 توماس

2-مكانیك خاك:مكانیك خاك داس و براجا-مكانیك خاك دكتر ابن جلال-تست مكانیك خاك ساسان امین افشاری

3-هیدرولوژی:هیدرولوژی كاربردی دكترامین علیزاده-هیدرولوژی دكتر مهدوی-تست هیدرولوژی دكتر علیرضا شكوهی انتشارات دیباگران

4-سازه های انتقال آب:سازه های انتقال آب دكتر بیرامی دانشگاه اصفهان-كتابdesign of small canal-تست سازه های انتقال آب مهندس كیاسالاری

5- هیدرولیك انهارو مكانیك سیالات:كتاب مكانیك سیالات استرایر-هیدرولیك انهار دكتر مقصودی-هیدرولیك كانال ها دكتر جلیل ابریشمی

منابع معرفی شده آقای اصغر عزیزیان رتبه اول كارشناسی ارشد سازه های آبی1387

1-رابطه آب و خاك وگیاه امین علیزاده

2-طرح و آزمایشات:طرح های اماری ولیزاده مقدم-تست دیباگران فواد فاتحی- تست پورات پژوهش

3-حفاظت خاك .آبخیزداری:جزوه دكتر دستورانی دانشگاه یزد-جزوهدكتر سلاجقه دانشگاه تهران

4-اكولوژی:اكولو‍ژی اردكانی-اكولوژی گیاهان زراعی 70 صفحه اول-اكولوژی تست دیباگران

5-ژیومورفولوژی:جزوه فرسایش بادی محمدرضا اختصاصی دانشگاه یزد-كتاب فرسابش بادی و بیابان حسن احمدی جلد 1و2

منابع معرفی شده جمعی از نفرات برتر ازمون كارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی

 

+ نوشته شده توسط نماينده دانشجويي آبياري در دوشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۸۸ و ساعت 0:50 |