معتبرترین منابع آزمون کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

1-موتور:توان موتور تراکتور رنجبر- شناخت وکاربرد تراکتور بهروزی لار

2-کاشت و داشت:تراکتور و ماشین های کشاورزی منصوری راد جلد اول مبحث کاشت- اصول ماشین های کشاورزی شفیعی

3-برداشت:کتاب منصوری راد جلد 2-کمباین غلات بهروزی لار انتشارات بانک کشاورزی

4-خاک ورزی :جزوه همت دانشگاه صنعتی اصفهان-کتاب منصوری راد جلد 1-ماشین های کشاورزی شفیعی

5-مکانیک تراکتور:جزوه دکتر همت دانشگاه صنعتی اصفهان-قسمتی از کتاب رنجبر

6-هیدرولیک :قسمتی از کتابتوان موتور وتراکتور رنجبر- قسمت اولیه و مقدماتی جزوه دکتر همت دانشگاه صنعتی اصفهان

7-مقاومت مصالح:کتاب بیدجانتسون-کتاب تست پوران پژوهش دکتر نایی

8-ریاضی:ریاضی 1 کتاب حساب دیفرانسیل و انتنگرال زنگنه-ریاضی2 جزوه بهرامی دانشگاه صنعتی اصفهان-تست کتاب نیکوکار انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

جزوات آقای همت هر سال به روز می شود پس بهتر است با مراجعه به دانشگاه صنعتی اصفهان جدید ترین جزوات را دریافت کنید

منابع معرفی شده آقای سیفی رتبه اول ارشد 1387

منابع تکمیلی ارشد باغبانی

به جز منابعی که تحت عنوان منابع اصلی ارشد باغبانی در همین وبلاگ  آورده شد گروهی از جزوات و کتب وجود دارند که می توانند به موفقیت شما در آزمون ارشد باغبانی کمک کنند. به صورت کلی منابع اصلی مورد موافقت  و مشترک بین کلیه رتبه های برتر ارشد( حسن مومیوند رتبه 4-مهدی بخشایی رتبه 7-جلال خورشیدی رتبه 1 و......) هستند اما این منابع موردتوافق فقط دو یا چند نفر ازنفرات برتر ارشد باغبانی سال های 86 و 87 هستند نه همه

1- میوه کاری وحدتی-دانشگاه تهران-ابوریحان-میوه ریز شیراز

2- گیاه شناسی دکتر ناظری تهران- خاک شناسی عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان

3-گل کاری و سبزی کاری:کتاب گل کاری دکتر کافی و قهقساره

4-فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت:جزوه فیزیولوژی گیاهی دکتر مستو فی دانشگاه تهران-جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دکتر مستوفی دانشگاه تهران- جزوه دست نویس راحمی شیراز

5-ازدیادنباتات : جزوه خلاصه برداری شده کتاب خوشخوی و مرندی علی شاهی رتبه 3 ارشد 86

در صورت نیاز به جزوات فوق با شماره تلفن 09363422859 ویا آدرس m_molla968@yahoo.com

mollazadeh@ut.ac.ir تماس بگیرید قیمت جزوات به علاوه هزینه پست فقط 20000 تومان

/منابع دروس عمومی آزمون دکترای باغبانی دانشگاه تهران

۱-فیزیولوژی:۱-جزوه دکتر بابالار-جزوه دکتر یونس مستوفی

۲-بیوشیمی:جزوه دکتربابالار-جزوه دکتر لسانی

۳- تغذیه:جزوه دکترتقوی-جزوه دکترابابالار

۴-هورمون های گیاهی:کتاب دکتر حجازی

این منابع عمومی ومختص کلیه گرایش هاباغبانی دانشگاه تهران می باشد

در صورت نیاز به جزوات با شماره تلفن 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

قیمت جزوات به علاوه کپی کتاب ذکر شده وهزینه پست فقط 20000 تومان 

معتبرترین منابع آزمون کارشناسی ارشد مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی

1-تراکتور و ماشین های کشاورزی(به ترتیب اهمیت)تراکتور و ماشین های کشاورزی جلد 1و2-اصول ماشین های کشاورزی دکترشفیعی جلد اول-مدیریت ماشین های کشاورزی بهروز لاری-شناخت و کاربرد کمباین های غلات-

2-مکانیزاسیون کشاورزی:مبانی مکانیزاسیون کشاورزی دکتر الماسی-تست مکانیزاسیون دکترآخوندنژاد

3-زراعت عمومی:زراعت عمومی دکترخواجه پور-زراعت عموی دکتر مظاهری

4-آمار:آمار و احتمالات عبدالمجیدضایی

5- اقتصاد کشاورزی:اصول اقتصاد کشاورزی کوپاهی

6-موتورتراکتور:توان موتور تراکتور رنجبر

منابع معرفی شده آقای سید هاشم موسوی رتبه اول ارشد 88

 

 

معتبرترین منابع آزمون كارشناسی ارشد آبیاری- منابع آب

1-ریاضیات:ریاضیات مسعود نیكوكار جلد اول كامل و جلد دوم مباحث مرتبط-ریاضیات كیوان سیفی-ریاضیات فولادی و تفكری (سوالات كارشناسی ارشد آبیاری و ماشینهای كشاورزی)

2-هیدرولیك و هیدرولیك انهار:مكانیك سیالات راهیان ارشدتالیف بهزاد خدا كرمی جلد 1 كامل و جلد 2 مباحث مربوطه-مكانیك سیالات وهیدرولیك كانال های باز دیباگران فقط مباحث مربوط به هیدرولیك كانال هابی باز- هیدرولیك دیباگران-كتاب كانال های باز دكتر ابریشمی فقط 5 فصل اول- هیدرولیك كانال های باز مقصودی و كوچك زاده

3-هیدرولو‍ی آبهای سطحی و زیر زمینی:هیدرولو‍ی كاربردی دكتر امین علیزاده-تست هیدرولو‍ژی دیباگران چاپ قدیم دكتر علیرضا شكوهی-تست هیدرولوژیدیباگران چاپ جدید مهدی رضاییان زاده

4- مدییت منابع:جزوه مدییت منابع آب دانشگاه تهران-مجموعه قوانین ومقررات آب (قوانین توزیع عادلانه آب)

5-آمارواحتمالات:امار دكترعبدالمجیدرضایی-تست امارو احتمالات كشاورزی دیباگران-تست آمار كاردانی به كارشناسی دكتر نیكوكار

منابع معرفی شده  آقای رادمهر رتبه اول كارشناسی ارشد منابع آب 1387

معتبرترین منابع آزمون کارشناسی ارشد خاک شناسی

1- فیزیک خاک:جزوه دکتر شرفا دانشگاه تهران-جزوه دکتر نیشابوری دانشگاه تبریز-کتاب فیزیک خاک تکمیلی دکتر برزگر-کتاب فیزیک خاک امین علی زاده

2-شیمی خاک:جزوه شیمی خاک دکتر توفیقی دانشگاه تهران -خزوه شیمی  خاک دکتر اوستان تبریز- جزوه شیمی خاک دکتر کلباسی دانشگاه صنعتی اصفهان- کتاب شیمی خاک بوهن -کتاب شیمی خاک دکتر اوستان

3-بیولوژی خاک:جزوه بیولوژی خاک دکتر علیزاده دانشگاه تبریز-جزوه بیولوژی خاک دکتر خانی دانشگاه تهران-جزوه بیولوژی خاک بشارتی دانشگاه زنجان

4- فرسایش خاک:کتاب فرسایش دکتر رفاهی-جزوه دکتر جلالیان دانشگاه صنعتی اصفهان

5-- رده بندی خاک:جزوه دانشگاه صنعتی اصفهان-جزوه دکتر حیدری دانشگاه تهران-جزوه دکتر جعفرزاده دانشگاه تبریز- کتاب دکتر رمضان پور

6- کتاب خاصلخبزی مناطق خشک دکتر ملکوتی-جزوه حاصلخیزی میرخسینی دانشگاه تهران-جزوه خاصلخیزی دکتر مفتون دانشگاه شیراز

منابع معرفی شده آقای سید محمد مهدوی رتبه سوم ارشد87 باهمفکری رتبه 7 آقای روخ الله

 

1- هواشناسی:هواو اقلیم دکتر علیزاده-هواشناسی تست دیباگران علیرضا غفاری-جزوه دکتر علی خلیلی دانشگاه تهران

2-هیدرولوژی:اصول هیدرولوژی کاربردی دکتر امین علیزاده-هیدرولوژی تست دیباگران دکتر شکوهی

3- دروس کشاورزی:آبیاری جزوه دکتر احمدی دانشگاه مازندران-خاکشناسی جزوه خاک شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان-اصول باغبانی خوشخوی-

4- آمار: آمارواحتمالات عبدالمجید رضایی - تست آمار دیباگران

5- ریاضی: کتاب حساب دیفرانسیل وانتنگرال جلد اول نیکوکار دانشگاه صنعتی امیر کبیر

منابع معرفی شده آقای رضا نوروز رتبه 4 کارشناسی ارشد 1387

1-گیاه شناسی:جزوه گیاهشناسی عمومی دکتر ناظری دانشگاه تهران- جزوه سیستماتیک صانعی شریعت پناهی- تست دیباگران

2- شیمی: جزوه شیمی عمومی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

3-زراعت: کتاب اصول و مبانی زراعت دکتر خواجه پور- جزوه خلاصه مباحث زراعت غلات،گیاهان صنعتی، علوفه ، دیمکاری انتشارات پردازش- تست دیباگران

4-باغبانی:کتاب اصول باغبانی خوشخوی- جزوه گل کاری نادری دانشگاه تهران -جزوه سبزی کاری دلشاد دانشگاه تهران- کتاب میوه کاری جلیل مرندی- تست دیباگران

5- آب و خاک:جزوه آبیاری عمومی دکتر احمدی دانشگاه مازندران-جزوه خاک شناسی عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان-تست خاک دیباگران

6-گیاهپزشکی:جزوه حشره شناسی دانشگاه تهران- جزوه قارچ شناسی دانشگاه تهران--جزوه اصول مبارزه با آفات دکتر رسولی دانشگاه تهران -جزوه اصول مبارزه با بیماری های گیاهی دکتر شریفی دانشگاه تهران

7-ماشین های کشاورزی:منبع اصلی این درس کتاب های جلد 1 و2 تراکتور و ماشین های کشاورزی منصوری راد است ( بجز مبحث تراکتور) اما اگر وقت خواندن این دو کتاب را به دلیل حجم زیادشان نداشتید فقط به تست دیباگران اکتفا کنید

در صورت نیاز به جزوات با شماره تلفن 09363422859  ویا نشانی الکترونیکیm_molla968@yahoo.com

ویا با ادرس ایمیل رسمی من در دانشگاه تهران mollazadeh@ut.ac.ir تماس حاصل نمایید

قیمت جزوات به علاوه کپی کتاب ذکر شده وهزینه پست فقط 40000 تومان

منابع معرفی شده توسط مرتضی ملازاده رتبه اول کارشناسی ارشد تکنولوزی بذر سال1386 و دانشجوی سابق کاردانی به کارشناسی 

دوست عزیز از انجایی که خودم هم این آزمون را قبلا گذراندم سعی کردم با توجه به تجربه خودم بهترین منابع متناسب با ان را برای شما تهیه کنم  

زراعت:اصول مبانی زراعت خواجه پور- اصول و مبانی زراعت مظاهری-جزوات خلاصه مباحث غلات-علوفه-صنعتی-دیمکاری پردازش
 
باغبانی:اصول باغبانی خوشخوی- جزوه گل کاری نادری دانشگاه تهران-جزوه سبزی کاری دلشاد دانشگاه تهران-کتاب میوه کاری جلیلی مرندی
 
ترویج کشاورزی:مدیریت کشاورزی انتشارات دانشگاه شیراز-جلد 1 و 2 ترویج ملک نیا
 
اقتصاد کشاورزی :کتاب اقتصاد کشاورزی عمومی
 
مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی:مبانی مکانیزاسیون کشاورزی دکتر الماسی-تست مکانیزاسیون دکترآخوندنژاد
 
+ نوشته شده توسط نماينده دانشجويي آبياري در یکشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۸۸ و ساعت 22:55 |